Kristin Kolb
Prometheus
Aluminium
152 H × 80 × 100 cm